Kaľamárka

Prírodná pamiatka, andezitová skalná plošina s množstvom skalných veží, stien a komínov, ktoré vznikli eróziou čela lávového prúdu.

Predná strana je obľúbeným cvičným horolezeckým terénom s pekným výhľadom na juh.

Zadná Kaľamárka je najvýznamnejším archeologickým náleziskom v Podpoľaní. Stálo tu praveké hradisko z neskorej doby bronzovej, neskôr obnovené v dobe železnej a nakoniec slovanmi.

Z Poľany sem vedie turisticky chodník po čercenej značke. Vzdialenost 5,7 km, cca 1,5 hodiny.

Z Detvy sa sem dostanete po červenom náučnom chodníku a z časti Kostolná aj autom.