Zadná Poľana

Poľana je obrovská vyhasnutá sopka v srdci Slovenska a jedna z najzachovalejších v Strednej Európe. Pred 12,5 až 13,5 miliónmi rokov to bol stratovulkán vyšší minimálne o jeden kilometer. Po mohutnej erupcii ostala kaldera hlboká 600 metrov o priemere 6 km. Celá sopka má tvar podkovy a mohutné vrchy Bukovina a Vepor sú vyvrhnutou lávou z jej podzemia. Poľana je chránená krajinná oblasť, od roku 1990 vyhlásená za biosférickú rezerváciu UNESCO, Zadná Poľana s pôvodnými vysokohorskými smrečinami je národnou prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany. Poľanu tvoria dva vrcholy. Predná Poľana je nižšia, oblejšia (1367m.n.m.).Zadná je naozaj vysoká, divá s takmer neprechodným smrekovým pralesom.

Najľahšia možnosť výstupu je od horského hotela na Prednej Poľane. Chodník vedie cez krásne horské lúky- poľany popris studničke do sedla Priehybina. Od sedla strmým výstupom (45 min.) na vrchol Zadnej Poľany. Vďaka hustej smrečine je výhľad z vrcholu obmedzený, preto musíme ísť ešte 15minút na vyhliadky Katruška a Zbojnícky tanec. Odtiaľ uvidíme celé Slovenské Rudohorie ako na dlani. Po oddychu sa vrátime tým istým chodníkom späť. Celá túra trvá približne dva a pol hodiny a je stredne náročná.

Potrebná je pevná turistická obuv a nepremokavá vetrovka.

Informacie a fotky z www.horsanahory.sk